Монтьор-Механик-гр.Ямбол

Монтьор-Механик-гр.Ямбол
КатегорияАвтомобили, Автосервизи
ПозицияМонтьор-Механик-гр.Ямбол
ОписаниеОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:Извършва необходимия ремонт на транспортните средства и отстранява технически повреди.Проверява техническото състояние на транспортните средства след работа, определя необходимостта от ремонт.Предава и приема транспортните средства за обслужване и ремонт и контролира спазването на технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта.Отговаря за техническото състояние на транспортните средства.Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.Личностни качества: сръчност, прецизност, бързина, лоялност, умение за работа в екип, отговорност и др.
КвалификацияОбразователни изисквания за длъжността: средно специално образование.
Опит1 година
ОбразованиеСредно
Възраст25 - 55 години
Полмъж