ГОТВАЧ ТОПЛА КУХНЯ-гр.София

ГОТВАЧ ТОПЛА КУХНЯ-гр.София
КатегорияРесторанти, Кетъринг
ПозицияГОТВАЧ ТОПЛА КУХНЯ-гр.София
ОписаниеИзисквания към кандидатите: - да умеят да работят с конвектомат; - да са отговорни, организирани и коректни; - да имат естетически усет и внимание към детайлите;- да познават хигиенно-санитарните изисквания за приготвяне на ястия и правилата за правилно съхранение на хранителни суровини, полуфабрикати и кулинарна продукция. Отговорности:- поддържане добрия външен вид и зареждане на витрините; - спазване санитарно - хигиенните изисквания и НАССР системата; - подготвяне необходимата посуда за издаване на кухненската продукция; - Подготвяне кухненска продукция, като спазвате утвърдените технологии, рецепти и грамажи. Компанията предлага:- трудов договор; - конкурентно възнаграждение; - интересна работа в динамично развиваща се компани
Квалификацияда имат опит на същата позиция в столово хранене висока категория - минимум 3 години;да имат завършено подходящо образование - средно специално или ср
Опит3 години
ОбразованиеСредно
Свободни позиции5
Възраст25 - 55 години