Счетоводител

Счетоводител
КатегорияСчетоводство и Финанси
ПозицияСчетоводител
ОписаниеОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ към кандидата: - Висше икономическо образование - специалност "Счетоводство и контрол" е предимство; - Професионален опит – практически опит като счетоводител; - Познаване на счетоводното и трудовоправно законодателство, националните счетоводни стандарти; - Познаване и умение за прилагане на данъчното законодателство, както и други нормативни актове, свързани с извършваната от длъжността дейност; - Отлична компютърна грамотност за работа със счетоводни програми, Word и Excel; - Способност за ефективна комуникация и работа в екип; Основни задължения по длъжностната характеристика: - Оперативно счетоводство; - Отчитане на ДДС; - ТРЗ администриране; - Счетоводно приключване; - Изготвяне на финансови отчети; - Изготвяне на данъчни декларации; - Предоставяне на счетоводни консултации. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: • Дългосрочна и сигурна работа на трудов договор • Здравни и социални осигуровки • Конкурентно възнаграждение • Добри условия на труд и коректно отношение от страна на ръководството
Опит1 година
ОбразованиеВисше
Градгр.Ямбол
Възраст25 - 40 години
Полжена