СОНДЬОРИ

СОНДЬОРИ
КатегорияАрхитектура и Строителство
ПозицияСОНДЬОРИ
ОписаниеОт кандидатите очакваме: - Познаване устройството, принципите на действие и правилата за експлоатация на сондажни машини и оборудване - Познаване на методите на работа със сондажно оборудване - работа на кариерна сонда -титон ( Сандвик ) с долен чук. - Удостоверение за провоспособност за работа със сондажни или пътно-строителни машини - Отговорност, организираност, способност за работа в екип. Ние предлагаме: - Работа на трудов договор - осигурен транспорт,настаняване,командировки - Дългосрочна заетост - Много добро възнаграждение. За повече информация ни потърсете на тел:0876 106 260
Опит6 месеца
ОбразованиеСредно
Възраст30 - 60 години
Полмъж