ТРУДОВА АГЕНЦИЯ УСПЕХ насочва, информира и подпомага търсещите работа лица. Само с една регистрация, ние ще ви насочим към желаната за вас работа.

За вас фирми ТРУДОВА АГЕНЦИЯ УСПЕХ ще ви насочи към най-подходящите кандидати за работа както от цялата страната така и от Република Молдова и Украийна.

Ключът към УСПЕХА

  • Добро познаване на пазара на труда
  • Усет към динамично променящите се пазарни условия
  • Правилно идентифициране на нуждите на клиента
  • Точна преценка на кандидатите за съответната позиция
  • Изградено и доказано ноу-хау.

Етичните бизнес отношения, както и спазването на конфиденциалност са водещи принципи на компанията.

Успех.бг предлага редица услуги в областта на човешките ресурси, като постоянно разширява обхвата на дейността си. Фирма Успех работи на база съвременни методи за подбор и управление на човешките ресурси, с което е доказала своята ефективност при работа с големи холдингови структури, министерства, държавни фирми, както и при малки и средни частни фирми.

Фирма "ЕМ ТРЕЙД 1" ЕООД притежава лиценз от МТСП за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под регистрационен N 1965 от 30.11.2015г и е регистрирана в комисията за защита на личните данни с удостоверение N418457.